VÝROBCA VRESOV

VRES-WAWRZKOWICZ

Za 30 rokov sme slúžili stovkám zákazníkov v záhradníckom priemysle poskytovaním vresových rastlín najvyššej kvality z nášho rodinného pestovania.

30 rokov rodinnej tradície

Naše skúsenosti so šľachtením vresovcov od roku 1990 viedli k vytváraniu ideálnych podmienok pre ich produkciu.

Stovky spokojných zákazníkov

Vďaka dôvere zákazníkov z celého Poľska, ale aj Česka, Slovenska a Maďarska sme vybudovali stabilný dodávateľský reťazec vresovísk, ostnatcov, hebe a iných rastlín vresovca.

Distribúcia v 3 krajinách

V spolupráci s Garden Girls sme sa stali jedným z najväčších producentov vresov v strednej a východnej Európe.

Zásady Súkromie

Zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá spracovania informácií o vás vrátane osobných údajov a cookies, t.j. cookies.

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku prevádzkovanú na adrese: wesosy-wawrzkowicz.pl
Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: Dawid Wawrzkowicz ul. Rolników 27a, 43-518 Ligota
E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: szczosy@wawrzkowicz.pl
Prevádzkovateľ je správcom Vašich osobných údajov v súvislosti s údajmi poskytnutými dobrovoľne na stránke.
Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:
✔️ Vybavovanie dopytov cez formulár
✔️ Prezentácia ponuky alebo informácií
Webová stránka získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
Prostredníctvom údajov zadávaných dobrovoľne do formulárov, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.
Uložením súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“).

2. Vybrané spôsoby ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (SSL certifikát). V dôsledku toho sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke šifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.
Webová stránka využíva dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá je dodatočnou formou ochrany prihlásenia sa na Webovú stránku.
Operátor pravidelne mení svoje administrátorské heslá.
Za účelom ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.
Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie programových komponentov.

3. Hosting

Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveroch prevádzkovateľa: https://seohost.pl

4. Vaše práva a dodatočné informácie o tom, ako používať údaje

V niektorých situáciách má Správca právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na splnenie povinností, ktoré Správcovi vyplývajú. Platí to pre tieto skupiny príjemcov:
✔️ hostingová spoločnosť na základe poverenia
✔️ advokátske kancelárie a vymáhači pohľadávok
✔️ orgány verejnej moci
✔️ oprávnení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí používajú údaje na dosiahnutie účelu webovej stránky
✔️ spoločnosti poskytujúce Správcovi marketingové služby

Vaše osobné údaje spracúva Správca najviac po dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracovávané dlhšie ako 3 roky.

Máte právo požadovať od Správcu:
✔️ prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,
✔️ ich oprava,
✔️ vymazanie,
✔️ obmedzenia spracovania,
✔️ a prenosnosť údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na prevádzku Webovej stránky.
Vo vzťahu k Vám môžu byť vykonávané úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom vykonávania priameho marketingu Správcom.
Osobné údaje nie sú prenášané z tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne používateľom, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.
Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
Webová stránka môže v niektorých prípadoch ukladať informácie uľahčujúce prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou používateľa vypĺňajúceho formulár. V tomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky obsahujúcej formulár.
Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom spracovania požiadavky na službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služby a pod. Zakaždým, keď kontext a popis formulára jasne informuje o tom, čo sa používa na.

6. Denníky správcu

Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu podliehať protokolovaniu. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Relevantné marketingové techniky

Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ môže prezerať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

Prevádzkovateľ využíva remarketingové techniky, ktoré umožňujú

PORTFÓLIO

Galéria skladu Vresov

Kontaktný formulár

Napíšte nám, nájdeme pre vás to správne zloženie vresov. Rýchle dodacie lehoty.

Využite podporu našich špecialistov na pestovanie a šľachtenie vresovcov. Kontaktujte nášho veľkoobchodníka, objednajte a dohodnite podrobnosti dopravy.

Sídlo spoločnosti

Výrobca Vresov Wawrzkowicz
Rolników 27a, 43-518 Ligota (vedľa Bielsko-Biała)
Poľsko

Tel: +48 608 301 178

© Všetky práva vyhradené Wrzosy-Wawrzkowicz.pl 

Powered by SEO-city.pl